↑ Return to Klubová soutěž

Pravidla

  1. Soutěže o nejlepší tým roku se může zúčastnit každý člen AK Třebíč se zaplaceným členstvím na daný rok.
  2. Body do soutěže se počítají za období jednoho roku tj. od 1. 12. starého roku do 30.11. nového roku (v roce 2019 je období upraveno od 1.1. 2019 do 31.11. 2019). Vyhlášení vítěze se uskuteční na členské schůzi AK Třebíč za proběhnutý kalendářní rok. (většinou v prosinci daného roku, tzn. Tým roku 2019 bude vyhlášen na členské schůzi 2019 v prosinci 2019).
  3. Vyhodnocují se dohromady psi i feny, ženy i muži. Psovod, který má více psů, bude mít bodovací tabulku vyplněnou pro každého z nich – jde o tým (psovod + pes).
  4. Do bodovací tabulky se započítávají všechny aktivity, ale vzhledem k tomu, že jsme AGILITY klub, největší váhu budou mít v tabulce závody agility, následně hoopers, dogdancing a flyball, protože se u nás nabízejí kurzy i těchto aktivit.
  5. Výsledky z oficiálních závodů agility jsou všem členům započítávány automaticky z webu KAČR. Další aktivity, které chtějí psovodi započítat, je nutné doložit naskenovaným, vyfoceným nebo okopírovaným dokladem o vykonané zkoušce či závodu.
  6. Vyplněnou tabulku a příslušné doklady je třeba poslat nejpozději do 1. 12. roku, za který probíhá vyhodnocování (tzn. za rok 2019 do 1.12.2019) na email: miroslavajourova@seznam.cz nebo vše předat osobně na cvičáku.
  7. Průběžné i konečné výsledky budou zveřejněny na klubových stránkách.