↑ Return to Klub

Klubové desatero

  • Deset základních pravidel, podle nichž by se měli psovodi a návštěvníci našeho cvičiště chovat,
    aby nedocházelo ke zbytečným problémům.
  • Klubové desatero – doc

 

 

Warning!

BUDU

1. dbát pokynů výcvikáře a osob jím určených!
2. vždy přicházet na cvičiště se psem upoutaným na vodítku!
3. dodržovat pořádek a uklízet po svém psovi!
4. neustále sledovat a kontrolovat svého psa, aby jemu ani ostatním nevzniklo žádné nebezpečí!
5. při hromadném výcviku si počínat tak, abych svým chováním úmyslně neomezoval další účastníky výcviku nebo jeho průběh!
6. zvláště v letních měsících dbát na dodržení pitného režimu psa a poskytnu mu dostatek čerstvé pitné vody!

Warning!

NEBUDU

7. poškozovat vybavení cvičiště!
8. v prostoru cvičiště a jeho okolí odhazovat a zanechávat odpadky, především pak prázdné PET lahve!
9. v případě zvýšené únavy nebo úrazu nutit psa k práci. Raději přeruším výcvik a poradím se s výcvikářem!

Warning!

DESÁTÁ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADA !

10. uvědomte si, že Vy a Váš pes tvoříte tým. Naučte se vzájemně se podporovat a sdílet radost ze společných úspěchů, byť jen malých. Pro Vás oba je to především zábava a způsob posílení vzájemného vztahu.