↑ Return to Klub

Členství

  • Členem Agility klubu Třebíč se může stát každý, kdo má zájem podílet se aktivně na dění v klubu, aktivně přispívat k zajištění chodu klubu a akcí jím pořádané.
  • Každý zájemce o členství musí mít splněny všechny následující požadavky:
   1) Absolvování minimálně jednoho výcvikového kurzu v klubu
   2) 12 měsíční čekací lhůta (běží od data úhrady kurzu)
   3) Aktivní účast minimálně na 2 závodech pořádaných klubem a 1 klubové brigádě
  • Po splnění výše uvedených kriterií se zájemce bude moci stát řádným členem Spolku AK TR a využívat
  • Výhody pro členy (odběr granulí, slevu na intenzivní tréninky, slevu na startovném klubových závodů).
  • Členové klubu se zavazují k plnění potřebných výpomocných prací dle pokynů vedení klubu při organizaci brigád, závodů a klubových akcí.
  • Zájemce o členství musí vyplnit přihlášku do klubu a zaplatit roční členský příspěvek. Příspěvek se platí na kalendářní rok od 1. 1. do 31. 12. daného roku a případě přerušení členství nebo absencí na výcviku je nevratný. Členský příspěvek se poměrem nekrátí – úhrada do 30. 6. je úhrada členství za celý kalendářní rok, od 1. 7. je možné hradit pouze dobu do 31.12. tzn. 50 % ročního členského příspěvku.
  • Dospělí: 1200 Kč
  • Děti do 15 let: 600 Kč
  • Studenti do 26 let: 900 Kč (musí doložit potvrzení o studiu)
  • Důchodci, ženy na mateřské dovolené: 600 Kč
  • Členský příspěvek na nový kalendářní rok je třeba uhradit do 31. 12. roku předešlého převodem na účet.
  • Pokyny k převodu: 

FIO banka, a.s. – č.ú. 2500515587/2010

v.s. RRRR (uvedení roku na který se platí, např. 2010)
k.s. 558
zpráva pro příjemce : Jméno člena

Členská přihláška do Spolku Agility klub Třebíč